In memoriam Gerard Banken (1927-2014)

Gerard Banken was de nestor en mede oprichter van onze Stichting "Het Batenburgs Erfgoed". Hoewel hij had aangekondigd vanwege zijn vergevorderde leeftijd te willen stoppen, overleed hij "in het harnas" op 21 december 2014. Hij bleef tot het laatst actief en volledig betrokken bij wat er speelde en gedaan moest worden. 

Gerard heeft zich tijdens zijn leven zeer verdienstelijk gemaakt voor de Batenburgse gemeenschap. Hij werd raadslid van de toenmalige gemeente in 1966 en was wethouder van 1970 tot 1978. Daarna was hij nog vele jaren raadslid, eerst van Batenburg en daarna van de fusiegemeente Wijchen. Hij trad daarmee in de voetsporen van zijn overgrootvader Marianus, zijn grootvader Gradus en zijn vader Hais. Vanaf 1851 hebben deze vier generaties Banken nagenoeg ononderbroken als raadslid en wethouder gefunctioneerd. Zij hebben zo in belangrijke mate bijgedragen aan meer dan anderhalve eeuw ontwikkeling in Batenburg. 

Wij willen daarvan op deze plaats getuigen en onze dank daarvoor uitspreken.