Lienden

Lienden is een buurtschap tussen Batenburg en Niftrik met een grotendeels nog verborgen geschiedenis. Een van onze leden, zelf daar woonachtig, doet er al jaren onderzoek naar.

Er blijken al mensen gewoond te hebben sinds 800 voor Christus. De gemeenschap bezat in de Middeleeuwen binnen de heerlijkheid Batenburg een eigen bestuurlijke status en een eigen kapel. De meer recente geschiedenis vanaf ± 1750 is beschreven in het rapport “Historische huisplaatsen in Lienden en hun bewoners”.

Ook is de geschiedenis van het Liendense woonhuis op de hoek van de Molendijk en de huidige Gordenaars uitvoerig uit de doeken gedaan op de website www.degordenaars.nl.

 
De Gordenaars rond 1905